I.

Čínská slabika a její výslovnost


1.1. Čínská slabika obecně - její stavba

Zde si něco řekneme v obecnosti o tom, jakou má slabika důležitost pro čínštinu a řekneme si z čeho se taková slabika skládá. Čínština je jazyk slabičný a slabika je základní stavební kámen čínštiny. Čínština nezná skloňování, ani časování, proto má slabika v čínštině poměrně pevnou strukturu a je dobré ji znát a umět pojmenovat, protože pak vám bude srozumitelnější další výklad o výslovnosti, kde se budeme za začátku setkávat s jednotlivými částmi slabiky.

Jaké jsou tedy části čínské slabiky?


huang2
 • iniciála - to je souhláska na začátku slabiky
 • finála - finála jsou zbývající hlásky slabiky, když oddělíme iniciálu
  finálu dále dělíme na:
  • mediálu - což samohláska na spojující iniciálu s finálou. Jsou jen čtyři možnosti jaká může být: -i-, -u-, -ü-, nebo může být nulová.
  • subfinálu - to je zbytek po oddělení iniciály a mediály.
 • tón - tóny jsou pro čínštinu stejně důležité jako ostatní části slabiky. Je to hlasová melodie doprovázející výslovnost slabiky.
  Čínština zná 4 tóny:
  1. rovný -
  2. stoupavý /
  3. hluboký \/
  4. klesavý \

Každá z těchto částí slabiky může být nulová. Například slabika "a1" má nulovou iniciálu, mediálu taky nulovou, má ale subfinálu "a" a první tón. Podobně můžou i jiné slabiky "vynechat" některou ze svých částí. S tím se budeme obzvlášť potýkat u slabik s mediálami "i" a "u".

Teď si ještě jednou přečtěte, jaké části ta slabika tedy má, abyste viděli, že to sice zní strašně, ale je to vlastně velmi jednoduché. A až budete mít zas chvilku pro čínštinu, můžete se kouknout na pokračování.


<< zpět na úvod menu další lekce >>