1.3. Finály

Finála je část slabiky, která nám zbyde, když oddělíme iniciálu. Finála se dále dělí na mediálu a subfinálu: mediála může být nulová, -i-, -u-, nebo -ü- a subfinála je zbytek z finály, když odebereme mediálu, subfinálu, bychom mohli taky ještě rozdělit, ale tím Vás trápit nebudu :). Finály si rozdělíme do dvou skupin: otevřené a zavřené. Otevřená finála se skládá jen ze samohlásek, zatímco zavřená je uzavřena souhláskami "-n" a "-ng" na konci. A teď tedy k výslovnosti jednotlivých finál, tentokrát bez tabulky.

OTEVŘENÉ FINÁLY
-a, -o, -ao, -ou - jsou finály s nulovou mediálou, které se vyslovují přibližně stejně, jako v češtině. Jen "-ao" se trochu blíží spíš českému "au" než "ao".    Příklad: HAO3 (dobrý)
-ia, -ie, -iao - jsou finály s mediálou "i", které se vyslovují stejně jako v češtině. S tím, že "-iao" se zas blíží k "-iau".
-ua, -uo - jsou finály s mediálou "u", které se vyslovují stejně, jako v češtině.

Teď tedy otevřené finály, které si zaslouží naší větší pozornost, kvůli odlišné výslovnosti, než by Čech čekal:
-e - samostatná finála "e", vyslovuje se jako "o" s nezaokrouhlenými rty.    Příklad: DE2(ctnost)
-ai (-aj), -ei (-ej), -uai (-uaj) - Když je na konci finály jako zde "-i", vyslovuje se jako "j".
-ui (-uej) - Tato finála se vyslovuje podobně jako ty předešlé, ale je do ní vložené "e", takže se vyslovuje jako "uej".    Příklad: SHUI3 (voda).
-iu (-iou) - Tato finála se vyslovuje s vloženým "o", takže jako české "iou".    Příklad: JIU3 (alkohol).
-i - Když následuje za iniciálami z, c, s, zh, ch, sh, r tak se nevyslovuje jako i, ale vysloví se protažením předchozí iniciály se zapojením hlasivek (prodloužíte předcházející souhlásku). V ostatních případech se vyslovuje jako "i".
   Příklad: ZHI4 (vůle - ta, co sídlí v ledvinách :), QI4(energie qi)
-u - Pokud se nachází "-u" za iniciálami j, q, x, y, tak se čte jako "ü", které se pokusím vysvětlit níže. Jinde se čte normálně jako "u".
- se vyslovuje jako německé "ü", neboli zkuste říct "u", nechte stejně našpulenou pusu a jazyk ve stejné poloze a řekněte "y".   XU1 (prázdnota/nedostatek)
-üe, -ue - vyslovují se podobně jako předešlé "ü", jen se na konec přidá "e". Pokud se tato finála vyskytuje za iniciálou j, q, x nebo za y, tak se nad ü nepíšou ty dvě tečky, podobně jako u -ü a -u, jen to tam nebylo takto explicitně řečeno.

ZAVŘENÉ FINÁLY
Zavřené finály se vyznačují tím, že končí buďto souhlásko "n", nebo "ng".
-ng na konci slabiky se vyslovuje jako nosové "n".    Příklad: TENG2(bolet).
-an, -en, -ang, -eng, -in, -iang, -ing, -uang - Nemají nijak překvapující výslovnost, vyslovují se stejně jako v češtině, případně ty s ng na konci s nosovkou na konci.
-ian - "a" se ve finále -ian vyslovuje jako "e" a to i v případě, kdy je nulová iniciála, tedy ve slabice "yan.    Příklad: TIAN1(nebesa), YAN3(oči).
-ong, -iong - "o" se v těchto finálách vyslovuje jako "u", tedy "ung" a iung". -uan, -un - pokud se tyto finály nacházejí za iniciálou j, q, x, nebo za y, tak se -uan vyslovuje jako "üen" a -um jako "ün". V ostatních případech se vyslovují, tak jak bychom čekali.

   Zvláštností je finála er, která může být samostatně: ER4 (dvě), nebo se může přidat ke kterékoliv jiné slabice a proměnit tak její výslovnost. Tato změna zanechá stejnou iniciálu a mediálu, ale subfinála se změní buď na er, nebo na ar, ať už byla před tím jakákoliv. Až se s tím setkáme v některých větách vrátím se k tomu, teď to není třeba rozvádět.


1.3.2.Cvičení

Zkuste přečíst následující slabiky, nejdřív sami, potom si přehrajte nahrávku a opakujte po ní. Tóny zatím můžete úspěšně ignorovat a soustřeďte se na slabiku jako takovou.

bai bu bei bao bian bie bi bao bei bian
pi ping pian pang ping pang ping pan pin pan
mai mai mei man mu min mien mao mai mian
fang fa feng fu fen fa
da dou dan da dan dang dai dong dao de
ti tou tao tu tuan ti tan tao ti tian
nan nü neng nai nao nu
lao lian la li li lün lao li liu li
gai ge guo gan gong gu gao gui gu gan
ke ku kuan kuo kai ken kang kai ke kao
he hao hang hai huan hu hui he hui huang
ji ji jie jue jing ji jian jue
qia qiao qi qi qing qiao qin qie qing qiu
xi xun xu xin xing xiang xian xiang xia xiang
zhu zhai zhuang zhong zhuan zheng zheng zhi zheng zheng
chu chai che chuang chao chan chou chu chang cheng
sheng shi shen shan shi sheng shuang shou shang sheng
rou ruan rong rong reng ran
zi zun zong ze zui zao zi zai
cia ce ceng ci cao cong cang cui cui cu
sa sao suo sui se su si suo

   Tak teď bychom měli být schopni vyslovit správně všechny hlásky, se kterými si v čínštině setkáme. Příště se podíváme na ty slavné tóny. Nahrávky si čas od času pouštějte a výslovnost si můžete zkoušet i na názvech aku bodů, nebo bylin ;-).<< minulá lekce menu další lekce >>