<< minulá lekce menu další lekce >>

2.1. Čísla a počítání

2.1.1. Počítání od od jedné do sta

Začneme počítáním, protože je jednoduché, zároveň však užitečné. Pokud byste měli hlubší zájem, můžete si přečíst článek ze serveru cinstina.cz. Přesto, že se v číně běžně používají arabské číslice, můžeme se s čísli ve znacích také setkat, proto v této lekci nebude jen výslovnost a to jak počítat, ale i to jak se čísla píšou.

Toto jsou čísla od 1 do 9:

零 一 二 三 四 五 六 七 八 九
yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A jak se počítá dál? Deset se řekne shí. Od deseti do dvaceti se jednoduše za shí vloží jedno z předešlých čísel. Takže shíyī bude jedenáct, shíèr dvanáct a tak dále. Znak pro deset se podobá kříži:

Do stovky se toho moc nezmění, tentokráte se vkláda číslo i před desítku. Takže řekneme-li tři deset tři (sānshísān ) řekneme 33. pět deset čtyři ( wǔshísì ) je 54. A podobně je to i u dalších čísel do 100.

2.1.2. Cvičení

Na procvičení číslovek použijeme několik jednoduchých příkladů na sčítání a odčítání. Plus se v čínštině řekne jiā (je to to stejné jiā jako je v názvech byliných směsí s přidanými bylinami - jiāwèi jsou přidané chutě) a mínus je jiǎn. V tomto cvičení se krom čísel setkáme i s otázkami a se slovesem být. U jednotlivých vět si to vysvětlíme, pokud podržíte kurzor nad čínským textem ukáže se Vám doslovný překlad.
Nejdříve si všechny věty přečtěte i s vysvětlením, pak si puste nahrávku a zkuste sledovat text podle ní. Poslouchejte ji dokud jí nebudete rozumět. Pak opakuje nahlas podle nahrávky, nejdřív s textem, pak i bez textu.

èr jiā èr shì jǐ? shì sì. èr jiā èr shì jǐ? èr jiā èr shì sì.
Shì je sloveso být, nemá úplně stejné použití, jako v češtině, ale o tom někdy jindy. Slovo jǐ je otázkové slovo, které znamená "kolik?", ale používá se jen u čísel 1-9.

yī jiā yī shi jǐ? shi èr.yī jiā yī shi jǐ? yī jiā yī shi èr.

èrshí jiā èrshí shi duōshao? èrshí jiā èrshí shi sìshi. èrshí jiā èrshí shi jǐshí? èrshí jiā èrshí shi sìshi.
Duōshao doslova znamená hodně-málo, jako bychom se ptali, jak hodně nebo málo toho je. Duōshao lze použít pro jakékoliv množství.
Všimněte se, že v druhé variantě se otázkové slovo skládá z jǐ a shí, lze je přeložit jako "kolik desítek?".
èrshíwǔ jiā èrshíwǔ shì bushi wǔshí? Shì. èrshíwǔ jiā èrshíwǔ shì bushi wǔshí? Shì wǔshí
Otázka, na kterou lze odpovědět ano/ne, může být vytvořena jednoduše tím, že vedele sebe dáme sloveso bez záporky a sloveso se záporkou. Bù je tedy jak tušíte záporka. Bùshi znamená nebýt. V odpovědi, pak shì znamená kladnou odpověď. Lze to použít jako ano.

wǔshíwǔ jiā sān shì wǔshiqī, háishi wǔhijiǔ? Búshi wǔshiqī, ye bu shi wǔhijiǔ, shi wǔhibā.
Háishi znamená nebo, ale lze je použít jen v otázce. např: Je to pes, nebo kočka? v odpovědi máme opět bushi, neboli "nebýt". Záporka bu je trochu neplecha, pok se jedná o tóny a pokud je před slovem ve čtvrtém tónu, čte se jako by byla v druhém tónu. Slovíčko yě tu má význam "ani", lze je taky použít ve významu "taky".

wǔshí jiǎn sān shi duōshao? Shi sìshiqī. wǔshí jiǎn sān shi duōshao? wǔshí jiǎn sān shi sìshiqī.

èrshíwǔ jiǎn wǔ shì bushi èrshí? shì. èrshíwǔ jiǎn wǔ shì bushi èrshí? shì èrshí.

wǔ jiǎn èr shi jǐ? Shi sān. wǔ jiǎn èr shi jǐ? wǔ jiǎn èr shi sān.

shíjiǔ jiǎn wǔ shi shíjǐ? Shi shísì. shíjiǔ jiǎn wǔ shi shíjǐ? shíjiǔ jiǎn wǔ Shi shísì.
Opět se zde setkáváme s jǐ v kombinaci se shì. Tentokrát se ale neptáme na desítky, zde je jǐ na místě jednotek, takže se ptáme "Je to deset a kolik?"

<< minulá lekce menu další lekce >>