Toto je provizorní řešení... ta mají nejdelší trvanlivost :)

Dnešní menu:
Čínština pro studenty TČM - slovo úvodem
I. kapitola: Výslovnost: 1.1. Stavba čínské slabiky
1.2. Iniciály
1.3. Finály
1.4. Tóny
II. Praktický jazyk2.1. Čísla
Hlavni nabidka