TČM Co je TČM?
Na co se připravit?
Ceník

Tradiční čínská medicína

Co je tradiční čínská medicína?

Pojem tradiční čínská medicína (TČM) je zavedený název pro léčebný systém, který se dnes běžně v Číně používá vedle moderní západní medicíny a který vychází z tradičních léčebných postupů, které se v Číně používaly po tisíciletí. Tradiční čínská medicína se odlišuje od pojmu klasická čínská medicína, která označuje právě tu tradici, která se používala v zádadě do 19. století. TČM je tedy to, co se používá z klasické čínské medicíny do dnešní doby a je to stále živý systém, který je spojen s důkladným výzkumem a i ve 20. století vnikají nové receptury a díla týkající se TČM.

Jaká je ta tradice, z které vychází tradiční čínská medicína? Na počátku, v prvním tisíciletí př.n.l. byla čínská medicína ještě hodně propojená s mystikou a duchařinou. Prvopočátky hodně pracovaly s vyháněním škodlivých duchů a obětováním pomáhajícím duchům. Dalšímy léčebnými prostředky bylo pouštění žilou, zahřívání určitých míst a různé "elixíry nesmrtelnosti". Jenže od těch dob uplynula dlouhá doba a čínská medicína prošla dlouhým vývojem. Protože bylo v Číně zvykem vždy se odvolávat na autority z minulosti, tak i čínská medicína se vždy odvolávala na autoritativní knihu vnitřní kánon Žlutého císaře. Tak se stalo, že ačkoliv už vycházela čistě z empirického pozorování nemocí a jejich léčby stále používala a používá pro pojmenování těchto nemocí tradiční jména, která nám mohou znít podivně, mysticky, ale jsou to jen symboly. Do klasické medicíny patřily i různé meditační praktiky, ale třeba i chirurgie. Tradiční čínská medicína si ze své minulosti vzala těchto pět léčabných prostředků, těchto pět dovedností:

Co Vás čeká, když si zvolíte léčbu pomocí TČM.

Než můžeme začít něco léčit, potřebujeme vědět, co léčit. Správná diagnóza je polovina úspěchu. Takže první sezení je hlavně o vyšetření. Vyšetření v čínské medicíně stojí na třech pilířích: dotazování, diagnostika podle pulsu a podle jazyka. Takže se Vás budu důkladně vyptávat na okolnosti týkající se Vašeho hlavního problému, ale také budu zjišťovat, co jiného Vás trápí fyzicky i duševně teď i v minulosti, protože zdánlivě nesouvisející potíže mohou mít společný původ. Diagnostika podle pulsu a jazyka má hlavně ověřovací a upřesňující význam. Toto vstupní vyšetření může trvat něco kolem hodiny a půl. Při druhém setkání Vám pak řeknu, co Vám podle TČM je a navrhnu léčebu, do které se také hned můžeme pustit. Pokud to bude Vaším přáním, můžeme se už při úvodním setkání pustit do léčby, ale je vhodnější, když budu mít pro analýzu a přípravu léčebného postupu klid a více času, léčba pak bude přesněji sedět na Vás.

Ceník

Ceny jsou podobné jako u masáží:

Vstupní vyšetření 500,-
Každé další sezení (terapie) 250,-
Studenti sleva 20%
Ceny nezahrnují bylinné produkty, které mohou být také součástí léčby.

Sice můžete přijít i neohlášeni do Sauny Dejvice ve dnech, kdy tam jsem, ale je vhodnější se se mnou dopředu domluvit. Zajistíte si tím větší klid, budu se Vám moct plně věnovat a nebudete muset čekat.